Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Hiến Pháp

Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Hiến Pháp
Rate this post

Có phải bạn đang tìm kiếm bài Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Hiến Pháp? Thật trùng hợp và ngay bây giờ đây mình cũng chia sẻ đến cho các bạn sinh viên một bài tiểu luận với đề tài là bảo vệ quyền con người thông qua hiến pháp hoàn toàn xuất sắc, đáng để xem và tham khảo. Mình đã tiến hành triển khai nội dung như là chương 1 khái quát về quyền con người và các quy định pháp luật về quyền con người trong hiến pháp việt nam, chương 2 là một số kinh nghiệm trên thế giới và bài học cho việt nam và cuối cùng là phần kết luận… Ngoài việc chia sẻ đến cho các bạn bài tiểu luận hữu ích thì mình còn có nhận viết thuê tiểu luận với rất nhiều đề tài đạt điểm cao, và bạn có biết rằng chúng tôi đã nhận viết thuê tiểu luận cho hàng loạt thành viên đã thành tích ưu tú. Nếu bạn đang trong tiến trình chưa thể hoàn thành bài tiểu luận thì nhanh chóng tìm đến ngay dịch vụ viết thuê tiểu luận của chúng tôi qua zalo/telegram : 0932.091.562 để được hỗ trợ báo giá lựa chọn 1 đề tài tiểu luận phù hợp nhé.

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI VÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM

1.1.Khái quát chung về quyền cơ bản của con người

1.1.1.Khái niệm quyền con người

Mặc dù các quốc gia trên thế gioiws đã có sự thừa nhận về quyền con người và được Liên hợp quốc thể hiện qua Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, tuy nhiên cho đến hiện nay vẫn chưa có một khái niệm toàn diện, được sử dụng và hiểu thống nhất. Mặc dù đã có nhiều khái niệm được đưa ra, tuy nhiên xét về bản chất đều hiểu quyền con người chính là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có của con người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Hay nói cách khác có thể định nghĩa:

“Quyền con người là tổng hợp những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm trong pháp luật quốc gia và các thoả thuận pháp lý quốc tế.”

Có thể nói, khái niệm nêu trên đang nhìn nhận quyền con người đồng thời trên cả hai quan điểm, đó là các quyền tự nhiên và quyền pháp lý.

XEM THÊM : Top 10 Dịch Vụ Viết Thuê Tiểu Luận

1.1.2.Đặc điểm của quyền con người

Quyền con người có một số đặc điểm như sau:

Một là, tính phổ biến. Quyền con người là quyền gắn với lợi ích tự nhiên, bẩm sinh, gắn với bản chất con người, do vậy bất cứ con người ở bất cứ nơi đâu đều có quyền này.

Hai là, tính đặc thù. Mặc dù phổ biến, tuy nhiên quyền con người cũng bị ảnh hưởng bởi những đặc trưng, bản sắc riêng, phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế – xã hội, truyền thống văn hoá, lịch sử ở từng quốc gia, từng khu vực lãnh thổ riêng biệt. Theo đó, với tính chất đặc thù về quyền con người, các quốc gia có quyền đưa ra những quy định pháp luật phù hợp nhất định với đặc trưng vùng miền của mình, tuy nhiên phải đảm bảo không trái với các chuẩn mực quốc tế tại các điều ước quốc tế về nhân quyền đã được ghi nhận.

Ba là, tính giai cấp. Tính giai cấp không thể hiện trong nội dung của các quyền và được thể hiện trong việc thực thi quyền con người. Theo đó, với tư cách là chế định pháp lý, quyền con người gắn liền với nhà nước và pháp luật, hai hiện tượng mang tính giai cấp sâu sắc.[1]

XEM THÊM : Tiểu Luận Chế Định Chủ Tịch Nước

1.1.3.Phân loại quyền con người

Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Hiến Pháp quyền con người có thể được phân chia thành từng nhóm theo những tiêu chí khác nhau. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý có thể chia quyền con người thành hai nhóm chính như sau:

Một là nhóm các quyền dân sự, chính trị. Trong nhóm quyền này có thể kể đến một số quyền tiêu biểu như: Quyền sống; Quyền không bị phân biệt đối xử; Quyền được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật; Quyền tự do đi lại, cư trú; Quyền tự do ý kiến và biểu đạt; Quyền kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân; …

Hai là nhóm các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá. Một số quyền tiêu biểu thuộc nhóm quyền này có thể nhắc đến như: Quyền được giáo dục; Quyền làm việc và hưởng thù lao công bằng, hợp lý; Quyền về sức khoẻ; Quyền được tham gia và đời sống văn hoá và được hưởng các thành tựu khoa học; …

Việc phân loại quyền này cũng phù hợp với những văn kiện pháp lý quan trọng về quyền con người đã được Liên hợp quốc ban hành là: Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá năm 1966.

1.2.Vai trò của Hiến pháp trong việc đảm bảo quyền con người

Từ những phân tích ở trên có thể thấy tầm quan trọng của Hiến pháp trong thang bậc về hiệu lực pháp lý tại mỗi quốc gia và đặc biệt là tại Việt Nam. Chính bởi vậy, Hiến pháp giữ vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo quyền con người, cụ thể như sau[2]:

Thứ nhất, Hiến pháp là văn bản ghi nhận quyền con người.

Trong một quốc gia, để đảm bảo quyền con người được thực thi thì trước hết những quyền đó phải được nhà nước ghi nhận. Đây là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Trong đó thể chế hóa trong hệ thống pháp luật và cụ thể là tại Hiến pháp cũng là một trong những cách thức để quốc gia tuyên bố, thể hiện với các nước khác trên thế giới về quan điểm đối với nhân quyền của mình. Đây là cách đảm bảo hữu hiệu nhất về mặt pháp lý để quyền con người được thực hiện và tôn trọng.

Thứ hai, Hiến pháp là công cụ hạn chế quyền lực nhà nước nhằm đảm bảo quyền con người.

Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Hiến Pháp Với vị thế, quyền uy và tầm ảnh hưởng của mình, nhà nước là một trong những chủ thể có ảnh hưởng lớn nhất tới việc đảm bảo quyền con người. Cụ thể, nhà nước vừa là chủ thể ban hành và quyết định ghi nhận quyền con người, đồng thời cũng là chủ thể có khả năng xâm phạm quyền con người lớn nhất.

Với những quy định trong Hiến pháp về cơ cấu tổ chức, quyền hạn, trách nhiệm của nhà nước, Hiến pháp đã giới hạn quyền lực của nhà nước (thông qua việc đưa ra các cơ chế kiểm soát, phân chia, kiềm chế quyền lực,…). Thông qua đó, việc bảo vệ quyền con người sẽ hiệu quả và thiết thực hiện bên cạnh những quy định ghi nhận trực tiếp về quyền con người trong văn bản pháp luật này.

Thứ ba, Hiến pháp là văn bản pháp lý ràng buộc trách nhiệm của nhà nước để quyền con người được thực thi.

Những ghi nhận về quyền con người tại Hiện pháp không chỉ là những thừa nhận của Nhà nước về sự tồn tại của các quy định về bảo vệ quyền con người mà còn là sự khẳng định về mặt trách nhiệm của nhà nước trong việc thực tế hóa những quy định nào và cuộc sống. Nói một cách đơn giản, Nhà nước ghi nhận quyền con người thì đồng thời phải đưa ra những cơ chế để đảm bảo viêc thực hiện các quyền này. Những cơ chế đảm bảo có thể được ghi nhận trực tiếp tại Hiến pháp hoặc cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

XEM THÊM : Tiểu Luận Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam

Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Hiến Pháp
Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Hiến Pháp

1.3.Quyền con người trong Hiến pháp 2013

1.3.1.Quyền con người trong các bản Hiến pháp Việt Nam

Theo dòng lịch sử phát triển của Luật Hiến pháp Việt Nam, chúng ta đã trải qua tất cả 5 Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 (Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên vào năm 1946 cho đến nay, những vấn đề về quyền con người đã được nhà nước ta sớm quan tâm và có những ghi nhận cụ thể áp dụng. Cụ thể được thể hiện qua các bản Hiến pháp như sau:

Tại Hiến pháp năm 1946, nước ta đã ghi nhận những quy định tiến bộ về quyền con người dưới hình thức quyền công dân mà tới tận năm 1948 mới được Liên hợp quốc ghi nhận tại Tuyên ngôn thế giới về quyền con người. Mặc dù những quyền này vẫn còn khá chung chung tuy nhiên đã thể hiện khá đầy đủ nội dung quyền con người dưới các góc độ: chính trị, kinh tế, xã hội; tín ngưỡng; học tập; bình đẳng nam nữ; tự do ngôn luận;….

Vẫn tiếp tục duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp của Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959 và Hiến pháp 1980 đã hoàn thiện hơn những quy định về quyền con người trên cơ sở “quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Cũng từ đây, các quyền con người mới đã được ghi nhận: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; Quyền nghỉ ngơi; Quyền tự do nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học, nghệ thuộc; Quyền của phụ nữ; …

Tuy nhiên phải đến Hiến pháp 1992, khái niệm “quyền con người” mới thực sự được đề cập tới. Cụ thể Điều 50 Hiến pháp 1992 quy định: “Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật”. Mặc dù đã được đề cập tới tuy nhiên chế định về quyền con người chưa thực sự được ghi nhận một cách độc lập, riêng biệt mà theo đó vẫn thể hiện trong “quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Cuối cùng, đến Hiến pháp 2013 cũng là Hiến pháp hiện hành của nước ta, quyền con người đã được ghi nhận một cách đầy đủ, riêng biệt bên cạnh quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Với sự thay đổi này đã ghi nhận sự chuyển biến nhất định trong tư duy, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta với nhân tố con người, đề cao con người là chủ thể tối cao của quyền lập hiến. [3]

1.3.2.Các nguyên tắc cơ bản về quyền con người theo Hiến pháp 2013

Quyền con người ghi nhận tại Hiến pháp 2013 dựa trên những nguyên tắc cơ bản, được xem là những tư tưởng chỉ đạo đúng đắn, khách quan và khoa học. Theo đó, đây cũng chính là những cơ sở nền móng, là kim chỉ nam để xác định và xây dựng nội dung về quyền con người. Các nguyên tắc cơ bản này được xác định dựa trên những quy định trong Hiến pháp 2013, cụ thể bao gồm:

(i) Nguyên tắc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội theo Hiến pháp và pháp luật.[4]

Đây là nguyên tắc thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước cơ bản nhất, đặc biệt quan trọng về quyền con người. Theo đó, nguyên tắc này được ghi nhận cụ thể tại Điều 14 Hiến pháp 2013, thể hiện sự nhận thức đúng đắn về bản chất của quyền con người là quyền tự nhiên, quyền vốn có của con người từ khi sinh ra; không phải quyền được Nhà nước trao cho. Nhà nước ở đây tồn tại với vai trò là chủ thể công nhận, tôn trọng, bảo đảm cho quyền con người không bị xâm hại và được thực hiện một cách hoàn thiện nhất.

(ii) Quyền con người chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.[5]

Mặc dù Hiến pháp 2013 thừa nhận quyền con người là tự nhiên, khách quan và vốn có, tuy nhiên để đảm bảo quyền con người không xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng thì cần có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, việc đưa ra nguyên tắc này vừa thể đặt ra giới hạn hạn chế đối với quyền con người nhằm bảo đảm các lý do khác nêu trên, đồng thời giúp khắc phục sự tùy tiện trong việc xác định hạn chế quyền con người của các chủ thể, cơ quan nhà nước.

(iii) Quyền con người không tách rời nghĩa vụ.

Con người trong mối quan hệ với Nhà nước chính là công dân. Khoản 1 Điều 15 Hiến pháp 2013 quy định “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân”, đồng nghĩa với việc khẳng định quyền và nghĩa vụ là hai mặt của quyền công dân. Theo đó, công dân không chỉ có những quyền lợi hợp pháp của mình về quyền con người mà còn phải có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật đảm bảo “tôn trọng quyền của người khác”[6].

(iv) Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Nguyên tắc này được ghi nhận tại Điều 16 Hiến pháp 2013 như sau: “1. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; 2. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”. Theo đó, với quan điểm được ghi nhận tại nguyên tắc này đã góp phần ghi nhận, hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và đảm bảo tinh thần thượng tôn pháp luật.

(v) Quyền con người không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Nội dung nguyên tắc này được ghi nhận tại khoản 4 Điều 15 Hiến pháp 201. Theo đó dựa trên tinh thần của nguyên tắc số (ii), nguyên tắc này được đưa ra như một lần nữa khẳng định rõ hơn rằng, bên cạnh tính tự nhiên sinh ra, tự nhiên vốn có thì quyền con người cũng cần phải nằm trong một giới hạn nhất định. Điều này xuất phát từ lý do con người không phải là một cá thể đơn độc trong xã hội chính vì vậy, mỗi hành động, suy nghĩ của cá nhân này đều có thể tác động, ảnh hưởng đến cá nhân hoặc chủ thể khác. Do đó để đảm bảo quyền con người được tôn trọng gắn liền trong mối quan hệ với quốc gia, dân tộc và các chủ thể khác thì cần đặt ra những giới hạn nhất định như đã được đưa ra tại các nguyên tắc này.

1.3.3.Nội dung quyền con người theo Hiến pháp 2013

Dựa trên những nguyên tắc về quyền con người đã được phân tích ở mục 3.2 nêu trên, Hiến pháp 2013 đã ghi nhận một cách cụ thể, rõ ràng về từng quyền con người riêng biệt thuộc hai nhóm quyền con người nói chung. Chi tiết như sau:

Đối với nhóm các quyền dân sự, chính trị:

  • Thứ nhất, quyền không bị phân biệt đối xử, được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật. (Ghi nhận tại Điều 16 Hiến pháp 2013)
  • Thứ hai, quyền sống, quyền được bảo vệ không bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục. (Ghi nhận tại Điều 20 Hiến pháp 2013)
  • Thứ ba, quyền được coi là vô tội; quyền được xét xử công bằng, công khai; quyền được bào chữa; quyền được yêu cầu bồi thường. (Ghi nhận tại Điều 31 Hiến pháp 2013)
  • Thứ tư, quyền được bảo vệ đời tư. (Ghi nhận tại Điều 21 Hiến pháp 2013)
  • Thứ năm, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. (Ghi nhận tại Điều 24 Hiến pháp 2013)
  • Thứ năm, quyền kết hôn và lập gia đình, bình đẳng trong hôn nhân. (Ghi nhận tại Điều 36 Hiến pháp 2013)

Đối với nhóm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa:

  • Thứ nhất, quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, quyền thừa kế. (Ghi nhận tại Điều 16, Điều 32, Điều 33 Hiến pháp 2013)
  • Thứ hai, quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. (Ghi nhận tại Điều 38 Hiến pháp 2013)
  • Thứ ba, quyền được nghiên cứu và hưởng thụ các thành tựu khoa học; quyền được tham gia vào đời sống văn hóa (Ghi nhận tại Điều 40, Điều 41 Hiến pháp 2013)

CHƯƠNG 2. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

2.1.Kinh nghiệm bảo vệ quyền con người trên thế giới

Không chỉ tại Việt Nam, quyền con người đã được ghi nhận tại rất nhiều quốc gia trên thế giới với những phạm vi và nội dung nhận định khác nhau. Nhiều quốc gia đã có những quy định tiến bộ và phù hợp với xu hướng hiện đại, phát triển của thế giới hiện nay, thông qua việc cụ thể hóa quyền con người tại các văn bản pháp luật chuyên ngành hay ngay chính trong những quy định tại Hiến pháp.

Theo đó, các quốc gia đang xây dựng việc bảo vệ quyền con người gắn liền với những vấn đề riêng biệt như:

2.1.1.Quyền con người và phát triển bền vững

Có thể nói sự phát triển quyền con người gắn liền với tiền đề là sự phát triển bền vững trong mọi mặt của đời sống. Xã hội có phát triển bền vững thì quyền con người mới được đề cao và coi trọng hơn. Chính bởi vậy, xu hướng hiện nay, việc nâng cao quyền con người phải đi cùng với phát triển bền vững về môi trường, phát triển bền vững về văn hoá (hoà nhập nhưng không hoà tan), phát triển bền vững về kinh tế. Đây đang dần trở thành một xu thế tất yếu và được các quốc gia ngày càng quan tâm, chú trọng trong các chiến lược được đặt ra về phát triển bền vững kinh tế, xã hội.

2.1.2.Quyền con người gắn với sự phát triển của khoa học kỹ thuật

Trước hết nhắc đến khoa học kỹ thuật phải nhắc đến Internet. Với sự xuất hiện và ngày càng phát triển lớn mạnh của Internet trên thế giới đã tạo ra những yêu cầu về việc đảm bảo quyền con người ở những hình thức mới. Theo đó, Internet đã góp phần lan rộng hiệu ứng và tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền con người tới nhiều vùng lãnh thổ, tuy nhiên đây cũng đồng thời có thể là nơi dễ khiến quyền con người bị các đối tượng xấu xâm phạm.

Nói ngay tại ứng dụng trang mạng xã hội Facebook đang có hàng trăm triệu người dùng hiện nay, không khó để bắt gặp việc một số cá nhân bị bôi nhọ hình ảnh, xuyên tạc trên mạng xã hội dẫn tới ảnh hướng về mặt danh tiếng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền con người. Tại Hàn Quốc trong thời gian qua cũng có vô số vụ tự tử của người nổi tiếng, ido xuất phát từ những thông tin bịa đặt hay tin đồn chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Chính bởi vậy mà nhiều quốc gia đã đưa ra những quy định pháp luật nhằm điều chỉnh kịp thời về những thực trạng này trong xã hội. Nước ta cũng đã bước đầu đưa ra những quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng nhằm bảo vệ quyền con người thích ứng với thời đại Internet hiện nay.

Nên cạnh đó, liên quan đến vấn đề khoa học kỹ thuật còn nhắc đến sự phát triển của y học. Đặc biệt hiện nay liên quan đến hai vấn đề về quyền nhờ/thuê người mang thai và quyền được chuyển đổi và thừa nhận giới tính.

Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người  việc mang thai hộ và nhờ mang thai hộ là một trong những vấn đề liên quan đến quyền con người về mặt quyết định và mong muốn của các chủ thể. Pháp luật Việt Nam hiện nay nghiêm cấm gắt gao đối với hành vi nhờ/thuê người mang thai. Tuy nhiên tại một số quốc gia lại thừa nhận đó như một hình thức dịch vụ được hợp pháp hoá. Ví dụ như tại “một số bang của Australia cho phép phụ nữ sinh con thuê và được nhận “những chi phí hợp lý”, theo đó mỗi lần sinh con thuê, người mẹ được thuê có thể nhận khoảng 50.000 USD”. Hay tại Ấn Độ, việc mang thai hộ cũng đã được hợp pháp hoá “để thúc đẩy du lịch y tế”. Hay Nga và Ukraine cũng là một số quốc gia cho phép thực hiện việc này.[7]

Mặt khác, về vấn đề chuyển đổi giới tính và xác định giới tính. Đây là một vấn đề liên quan mật thiết tới quyền của con người, đặc biệt là quyền của những người thuộc giới tính thứ ba. Theo đó, giới tính được hình thành như một bản năng và điều tất yếu của tạo hoá tại mỗi người, bởi vậy việc để các cá nhân này được thừa nhận và sống đúng với giới tính của mình chính là bảo vệ quyền con người của cá nhân đó, một trong những quyền cơ bản của con người. Tại Việt Nam, mặc dù pháp luật không cấm việc chuyển đổi giới tính, tuy nhiên các cá nhân sau khi chuyển đổi giới tính lại gặp nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính, nhân thân với giới tính mới bởi nhà nước chưa có cơ chế phù hợp điều chỉnh vấn đề này. Đặc biệt, liên quan đến quyền kết hôn, pháp luật hiện này vẫn chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới, do vậy, điều này cũng ảnh hưởng đến quyền con người của các cá nhân thuộc giới tính này.

Nhắc đến vấn đề giới tính, nhiều quốc gia đã có những quy định về việc thừa nhận hoặc thực hiện chuyển đổi giới tính, xác định lại giới tính cho các đối tượng này. Tại Australia đã có cơ chế thừa nhận việc kết hôn đồng giới hay tại Thái Lan việc chuyển đổi giới tính và xác định lại giới tính cũng được quy định cụ thể thành những cơ chế rõ ràng trong hệ thống pháp luật. Qua đó các đối tượng này có căn cứ để xác định được quyền lợi hợp pháp của mình.

2.2.Bài học cho Việt Nam

Từ những phân tích về thực tế trên thế giới hiện nay về việc bảo vệ quyền con người nói chung và quyền con người tại Hiến pháp nói riêng có thể thấy pháp luật Việt Nam đã có những quy định bao quát, đánh thẳng vào những vấn đề về quyền thiết yếu, cần thiết, cơ bản của con người, có ghi nhận những cơ chế bảo vệ và bảo đảm quyền con người tại Hiến pháp và cụ thể hoá tại các văn bản pháp luật chuyên ngành. Tuy nhiên, trong thời kỳ xã hội đang ngày càng phát triển, xu hướng thế giới có sự thay đổi: yêu cầu về phát triển bền vững, sự phát triển về khoa học kỹ thuật cũng đã đặt ra nhiều yêu cầu hơn trong việc đổi mới và ghi nhận quyền con người tại các nội dung, hình thức khác nhau. Pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn còn khá dè dặt trong việc tiếp cận và ghi nhận những quyền mới này.

Để đảm bảo quyền con người được bảo vệ theo đúng định hướng đã được đề ra tại Hiến pháp, đồng thời đảm bảo với xu hướng hội nhập quốc tế, nước ta cần xem xét và bổ sung các quy định, ghi nhận về quyền con người phù hợp với điều kiện mới này. Trước hết là quyền đối với người thuộc giới tính thứ ba (quyền kết hôn, quyền được thừa nhận giới tính, quyền chuyển giới) để giúp họ có thể sớm hoà mình với xã hội, không bị kỳ thị và pháp luật bỏ rơi. Những quy định về quyền này có thể được ghi nhận tại Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự hoặc các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ quyền con người trên mạng Internet cũng cần được đẩy mạnh và quan tâm hơn nữa, Nhà nước cần đưa ra chế tài và nghiêm khắc áp dụng để loại bỏ thực trạng quyền con người bị xâm phạm hiện nay. Hay nói cách khác, bên cạnh những văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, nước ta cũng cần nhanh chóng triển khai các cơ chế để áp dụng một cách phù hợp vào thực tiễn nhằm phát huy hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật này.

Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người đối với quyền nhờ/thuê mang thai hộ, nước ta có thể xem xét, cân nhắc với tình hình xã hội thực tế, đưa ra những cơ chế phòng chống tội phạm trong trường hợp thừa nhận quyền này trên thực tế. Việc triển khai ghi nhận quyền về nhờ/thuê mang thai hộ có thể được tiến hành ghi nhận và áp dụng dần dần trên cơ sở phù hợp với hiện trạng của xã hội, đảm bảo quyền lợi của công dân.

Cuối cùng, tất cả những ghi nhận về quyền con người tại nước ta cần phải có sự định hướng và phù hợp với xu thế hiện nay về phát triển bền vững. Qua đó đảm bảo quyền con người gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội, kinh tế. Cần tránh tuyệt đối việc ghi nhận quyền con người nhưng không xem xét đến các yếu tố liên quan dẫn tới ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước, đi lệch với xu hướng thế giới và không hướng tới sự phát triển lâu dài của nhân loại.

PHẦN KẾT LUẬN

Qua những phân tích trên có thể thấy Luật Hiến pháp Việt Nam nói chung và đặc biệt là với Hiến pháp 2013 của Việt Nam nói riêng đã có những ghi nhận về tầm quan trọng và đưa ra định hướng bảo vệ quyền con người.

Theo tinh thần của Hiến pháp 2013, quyền con người được xem là quyền tự nhiên, vốn có một cách khách quan của con người kể từ khi sinh ra và Nhà nước chỉ là chủ thể giúp ghi nhận một cách cụ thể những quyền này vào hệ thống pháp luật, nhằm đảm bảo hơn việc tuân thủ bảo vệ quyền con người trong xã hội. Chính bởi vậy, những nguyên tắc hay nội dung về quyền con người được ghi nhận tại Hiến pháp 2013 đã bao quát được hầu hết mọi khía cạnh của quyền con người trong các mối quan hệ xã hội phát sinh. Hơn hết, Hiến pháp 2013 cũng chính là nguồn luật cơ bản, là tiền đề lý luận, định hướng về quyền con người cho những văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác.

Bên cạnh đó, thông qua những ví dụ thực tiễn về việc bảo vệ quyền con người ở các quốc gia trên thế giới, xu hướng thế giới hiện nay, có thể thấy nước ta cần phải có những đổi mới và mạnh dạn hơn nữa trong việc ghi nhận các chế định bảo vệ quyền con người nhằm đảm bảo phù hợp định hướng phát triển của thế giới hiện nay. Một số vấn đề cũng đã được nhà nước ta quan tâm và dần đưa vào triển khai, thể hiện được giá trị của nó, tuy nhiên một số vấn đề chưa thực sự được ghi nhận và bảo vệ bởi pháp luật. Chính bởi vậy, dựa trên những phân tích này, em đã đưa ra các đề xuất về bài học cho nước ta trong việc bảo vệ quyền con người trong hệ thống pháp luật nói chung và tại Hiến pháp nói riêng.

Trên đây là toàn bộ bài  Tiểu Luận Bảo Vệ Quyền Con Người Thông Qua Hiến Pháp xuất sắc nhất mà mình đã triển khai và đồng thời liệt kê đến cho các bạn sinh cùng xem và tham khảo.Nếu như nguồn tài liệu này chưa đủ để làm bạn hài lòng thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê tiểu luận  qua zalo/telegram  0932.091.562 để chúng tôi hỗ trợ báo giá cho các bạn và lựa chọn ngay một đề tài là phù hợp.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

[1] Lê Minh Trường (2021), Quyền con người là gì? Đặc điểm, phân loại các quyền con người, xem tại https://luatminhkhue.vn/quyen-con-nguoi-la-gi—khai-niem–cach-hieu-ve-quyen-con-nguoi.aspx, truy cập ngày 20/12/2021. [2] Nguyễn Ngọc Nghiệp – Nguyễn Tuấn Việt (2021), Vai trò của Hiến pháp trong việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân – Khảo sát trường hợp Nhật Bản, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. [3] Vũ Thị Hồng Vân – Chủ biên (2019), Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, NXB Tư pháp, tr139 – tr140. [4] Quốc hội (2013), Khoản 1 Điều 14 Hiến pháp. [5] Quốc hội (2013), Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp. [6] Quốc hội (2013), Khoản 2 Điều 15 Hiến pháp. [7] Nguyễn Linh Giang, Một số xu hướng mới về quyền con người, xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0932091562