Tiểu Luận Những Vấn Đề Luật Sư Cần Lưu Ý Khi Tư Vấn Pháp Luật

Tiểu Luận Những Vấn Đề Luật Sư Cần Lưu Ý Khi Tư Vấn Pháp Luật
Rate this post

Ngay bây giờ đây mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn Tiểu Luận Những Vấn Đề Luật Sư Cần Lưu Ý Khi Tư Vấn Pháp Luật là một trong những đề tài tiểu luận hoàn toàn xuất sắc mà các bạn không nên bỏ qua, chính vì thế ngay bây giờ đây các bạn hãy cùng mình xem và tham khảo nhé.Mình đã tiến hành triển khai nội dung như là khái niệm và đặc điểm tư vấn pháp luật, khái niệm người doanh nghiệp,những vấn đề luật sư cần lưu ý khi tư vấn pháp luật…

Chưa dừng lại ở đó, hiện tại bên mình có nhận viết thuê tiểu luận với đa dạng đề tài phổ biến khác nhau, nếu bạn đang có nhu cầu cần viết thuê tiểu luận thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê tiểu luận của chúng tôi qua zalo/telegram : 0932.091.562 để được tư vấn báo giá và hỗ trợ làm bài tiểu luận nhé.

1. Khái Niệm, Đặc Điểm Tư Vấn Pháp Luật

Khái niệm tư vấn pháp luật

“Ta có thể hiểu đơn giản về hoạt động tư vấn pháp luật là những việc luật sư, trợ giúp viên pháp lý hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ, khi thực hiện tư vấn pháp luật, luật sư phải giúp khách hàng thực hiện đúng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ hoặc những người có hiểu biết về pháp luật có thể giải đáp pháp luật, ứng xử theo quy định của pháp luật trong những trường hợp cụ thể nhằm giúp mọi người thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ.”[1]

Đặc điểm tư vấn pháp luật

Từ khái niệm nêu trên, có thể đưa ra các đặc điểm của tư vấn pháp luật bao gồm:

Thứ nhất: Hoạt động tư vấn pháp luật là một loại dịch vụ pháp lý

Thứ hai: “Có thể nói hoạt động tư vấn pháp luật là một trong những ngành nghề lao động trí óc đòi hỏi người tư vấn pháp lý chịu trách nhiệm cá nhân cao, có tính độc lập khách quan, trung thực để thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.”[2]

Thứ ba: Khi hoạt động tư vấn pháp luật đòi hỏi những người trợ giúp pháp lý tìm được giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề.

Thứ tư: “Người tư vấn pháp luật trong hoạt động tư vấn pháp luật đối với xã hội, đối với nghề nghiệp cần có sự cần mẫn, khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề đòi hỏi biết sử dụng các khả năng nghề nghiệp một cách thành thạo, chuẩn xác, phải có sự chặt chẽ cẩn thận để trợ giúp pháp lý cho mọi người trong xã hội.”[3]

XEM THÊM : Top 10 Dịch Vụ Viết Thuê Tiểu Luận

2. Khái niệm người quản lý doanh nghiệp

Theo Luật doanh nghiệp 2020, quy định như sau: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”[4]

Tiểu Luận Những Vấn Đề Luật Sư Cần Lưu Ý Khi Tư Vấn Pháp Luật “Như vậy, Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định rất rõ người quản lý doanh nghiệp là những người giữ chức vụ chính trong doanh nghiệp, nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty như: Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Cụ thể, người quản lý công ty cổ phần bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.”

3. Những vấn đề Luật sư cần lưu ý khi tư vấn pháp luật về trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp trong công ty cổ phần

Thứ nhất: Vấn đề quyền lợi của người quản lý công ty cổ phần

“Một trong những mục tiêu chính của Luật doanh nghiệp 2020 là nâng cao cơ chế bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp; thúc đẩy quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực theo thông lệ tốt và phổ biến trong khu vực và quốc tế.”[5]khai

“Dĩ nhiên, khi đề cao quyền lợi của cổ đông, ở chiều ngược lại, Luật Doanh nghiệp 2020 quy trách nhiệm nặng hơn cho người quản lý, đặc biệt là cho các thành viên hội đồng quản trị, bởi vai trò trung tâm của hội đồng quản trị trong việc quản trị công ty. Thay đổi này tạo ra một số nguy cơ cho hội đồng quản trị và những người quản lý khác của công ty.”

“Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép đại hội đồng cổ đông, ngoài các trường hợp thông thường, được quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị “theo các trường hợp khác trong điều lệ”. Nghĩa là luật cho phép công ty tự quy định các trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, ngay cả khi họ không có bất cứ vi phạm nào.

“Cũng theo Luật Doanh nghiệp 2020, bất cứ cổ đông hay nhóm cổ đông nào sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông (hoặc tỷ lệ nhỏ hơn theo điều lệ), sẽ được quyền đề cử người vào hội đồng quản trị. Lưu ý rằng khác với Luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp 2020 đã bỏ cụm từ: trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, như một điều kiện để cổ đông thực hiện quyền đề cử.”

Tiểu Luận Những Vấn Đề Luật Sư Cần Lưu Ý Khi Tư Vấn Pháp Luật “Kết hợp hai yếu tố trên, một nhóm cổ đông có thể, ngay sau khi nắm giữ một lượng cổ phiếu lớn của công ty, đề nghị thay đổi hội đồng quản trị. Nếu nhóm cổ đông đó thành công, hội đồng quản trị hoặc một số thành viên hội đồng quản trị có thể bị lật đổ một cách bất ngờ.”

“Khi vị trí thành viên hội đồng quản trị thay đổi, các vị trí điều hành sẽ là đối tượng tiếp theo, bởi đến lượt mình, các vị trí điều hành (giám đốc, tổng giám đốc, kế toán trưởng,…) do hội đồng quản trị chọn lựa và quyết định.”

Thứ hai: Vấn đề người quản lý có thể bị khởi kiện khi ngay tình thực hiện

Tiểu Luận Những Vấn Đề Luật Sư Cần Lưu Ý Khi Tư Vấn Pháp Luật “Theo Luật Doanh nghiệp 2020, các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các bên liên quan (như cổ đông lớn, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc/tổng giám đốc; doanh nghiệp do thành viên hội đồng quản trị, kiểm soát viên, giám đốc/tổng giám đốc có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần…) đều phải có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị. Nếu không được chấp thuận trước khi ký kết, hợp đồng, giao dịch đó sẽ bị coi là vô hiệu – tức là coi như chưa hề tồn tại. Khi đó công ty và bên liên quan phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận được từ hợp đồng đó. Nếu hợp đồng gây thiệt hại cho công ty, người ký kết hợp đồng, thành viên hội đồng quản trị hoặc người quản lý liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ hợp đồng đó.”

“Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn ký hợp đồng với bên liên quan nhưng không quan tâm đến thủ tục phê duyệt, nhất là khi các hợp đồng đó có lợi cho công ty hoặc được ký kết theo các điều kiện thương mại bình thường. Tuy nhiên, cách tiếp cận đó sẽ phải thay đổi vì Luật Doanh nghiệp 2020 đã loại bỏ yếu tố: gây thiệt hại cho công ty, khi xem xét hiệu lực của hợp đồng. Với quy định này, bất cứ hợp đồng, giao dịch được ký kết mà không tuân thủ thủ tục phê duyệt, chấp thuận thì sẽ đương nhiên vô hiệu, ngay cả khi có lợi cho công ty, được ký kết ngay tình và không vụ lợi. Đối với người quản lý liên quan, do không tuân thủ thủ tục phê chuẩn hợp đồng, họ có thể bị cổ đông khởi kiện do vi phạm thủ tục phê duyệt hợp đồng.”

XEM THÊM : Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Môn Luật Đầu Tư

Tiểu Luận Những Vấn Đề Luật Sư Cần Lưu Ý Khi Tư Vấn Pháp Luật
Tiểu Luận Những Vấn Đề Luật Sư Cần Lưu Ý Khi Tư Vấn Pháp Luật

Thứ ba: Vấn đề người quản lý có thể phải chịu trách nhiệm liên đới

Theo điều 165 của Luật Doanh nghiệp 2020, người quản lý công ty cổ phần khi vi phạm các quy định về trách nhiệm của người quản lý, sẽ phải “chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba”. “Đây là một quy định chung nhất ràng buộc trách nhiệm của người quản lý. Do vậy, nếu điều lệ không phân định chi tiết trách nhiệm của từng người quản lý (và thường điều lệ sẽ không quy định cụ thể như vậy), thì trong trường hợp một thành viên hội đồng quản trị vi phạm trách nhiệm của mình và gây thiệt hại cho công ty, khả năng cao là những thành viên còn lại của hội đồng quản trị cũng có thể phải chịu trách nhiệm liên đới với thành viên vi phạm đó.”

Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra một quy định hoàn toàn mới, theo đó, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc “nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của công ty” đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước hội đồng quản trị, ban kiểm soát. “Họ chỉ được thực hiện công việc này khi được đa số thành viên còn lại của hội đồng quản trị chấp thuận. Nếu thực hiện công việc đó mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về công ty.”

“Để xem tác động của quy định này, có thể lấy một ví dụ như sau: Trong chuyến công tác tới công ty đối tác tại nước ngoài, tổng giám đốc công ty được đối tác mời phát biểu trong một hội nghị của đối tác và được trả tiền cho bài phát biểu đó. Trong trường hợp này, khi về nước, hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát hoàn toàn có quyền yêu cầu tổng giám đốc giải trình về lý do tham gia, nội dung bài phát biểu, cũng như số tiền nhận được cho việc tham dự và phát biểu trong hội nghị đó. Và nếu không hài lòng về giải trình đó, hội đồng quản trị hoàn toàn có thể yêu cầu tổng giám đốc chuyển thu nhập về cho công ty. Rõ ràng đây là tình huống hoàn toàn mới và dường như ít khi xuất hiện trong thực tế kinh doanh tại Việt Nam từ trước đến nay nhưng sẽ trở thành bắt buộc trong tương lai.”

Trên đây là toàn bộ bài Tiểu Luận Những Vấn Đề Luật Sư Cần Lưu Ý Khi Tư Vấn Pháp Luật là một trong những nguồn nội dung hay nhất mà mình đã liệt kê và đồng thời cũng đã tiển khai đến cho các bạn sinh viên cùng xem và tham khảo. Ngoài ra, hiện tại bên mình có nhận viết thuê tiểu luận với đa dạng đề tài phổ biến, nếu như bạn thật sự cần viết bài tiểu luận thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết thuê tiểu luận của chúng tôi qua zalo/telegram : 0932.091.562 để được tư vấn và báo giá hỗ trợ tư vấn nhiệt tình nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

[2] Học viện Tư pháp, Phan Chí Hiêu, Nguyễn Thị Hằng Nga (chủ biên), Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật, 2012, Nxb. Công an nhân dân, trang 170. [3] Học viện Tư pháp, Phan Chí Hiêu, Nguyễn Thị Hằng Nga (chủ biên), Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật, 2012, Nxb. Công an nhân dân, trang 172 [4] Khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 [5] TS. Đỗ Minh Tuấn (2021), Một số vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý công ty, Nxb. Tư pháp, tr.50

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo
0932091562