999+ Mẫu Tóm Tắt luận văn ngành Tài chính ngân hàng A-Z

Trong quá trình làm luận văn thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng, các bạn sinh viên không thể để thiếu tóm tắt của bài luận văn. Tuy nhiên tóm tắt luận văn như thế nào để đủ ý, và bao quát được nội dung của cả bài luận văn. Dưới đây là các mẫu tóm tắt luận văn ngành tài chính ngân hàng chuẩn được trích ra từ các bài luận văn thạc sĩ đạt điểm cao.

Lưu ý: Luận Văn Panda có Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ, các bạn học viên nếu cần có sự hỗ trợ viết luận văn, chỉnh sửa luận văn, tìm kiếm tài liệu… Có thể liên hệ với dịch vụ bên mình qua ZALO: 0932091562 để được tư vấn và báo giá.

Tóm tắt: Ứng Dụng Mô Hình Camels Trong Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Ngân Hàng (Mẫu Tóm Tắt luận văn ngành Tài chính ngân hàng)

Nội dung của khóa luận là sự khái quát hoá các định nghĩa và các nghiệp vụ mà ngân hàng thường xuyên thực hiện để mang lại lợi nhuận. Bên cạnh đó là các lý thuyết phổ biến hiện nay thường được sử dụng để đánh giá khả năng hoạt động kinh doanh hiệu quả của ngân hàng, đồng thời tác giả cũng đã chỉ ra được phương pháp sẽ thực hiện đánh giá được thực hiện trong bài nghiên cứu này cùng các bộ chỉ tiêu theo mô hình CAMELS (ứng dụng các chỉ tiêu của mô hình như an toàn vốn tối thiểu, chất lượng tài sản có, năng lực quản trị, khả năng sinh lời, khả năng thanh khoản và độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP. HCM

Từ đó là sự ứng dụng lý thuyết mô hình CAMELS đã nêu trên vào thực tiễn trong việc đánh giá hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP.HCM nhằm phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP.HCM giai đoạn 2013-2017, bên cạnh đó nêu lên những thế mạnh, ưu điểm của VietinBank – CN TP.HCM so với toàn hệ thống Vietinbank, từ đó cho chúng ta thấy được cái nhìn khái quát về vị thế và vai trò trong hoạt động của VietinBank – CN TP.HCM so với toàn hệ thống. (Mẫu Tóm Tắt luận văn ngành Tài chính ngân hàng)

Dựa vào thực trạng hiệu quả kinh doanh của VietinBank – CN TP.HCM, tác giả đưa ra các đề xuất và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dựa trên thực trạng hiện hữu và thế mạnh của VietinBank – CN TP.HCM để góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của VietinBank – CN TP.HCM, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của VietinBank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam tương lai. Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 2018 – 2020.

TÓM TẮT: Quy Mô Hoạt Động Đến Hiệu Quả Kinh Doanh Của Các Ngân Hàng (Mẫu Tóm Tắt luận văn ngành Tài chính ngân hàng)

Cho đến nay nghiên cứu về tác động của quy mô đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng vẫn chưa được thống nhất do khác biệt về phạm vi nghiên cứu, thời gian nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu… Luận văn này xem xét tác động của quy mô đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng qua phân tích dữ liệu bảng của 26 Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2017. Nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp ước lượng bao gồm Pooled OLS, Fixed Effect, Random Effect, System GMM để so sánh các kết quả nghiên cứu, kết hợp các kiểm định để lựa chọn phương pháp phù hợp cũng như ý nghĩa thống kê của mô hình. (Mẫu Tóm Tắt luận văn ngành Tài chính ngân hàng)

Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô có tác động thuận chiều với hiệu quả hoạt động của các NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu nêu trên. Điều này có hàm ý rằng việc gia tăng quy mô sẽ góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh. Ngân hàng có quy mô tuyệt đối và quy mô hệ thống càng lớn thì hiệu quả kinh doanh càng cao. Dựa trên kết quả nghiên cứu này, luận văn gợi mở một số hàm ý chính sách đối với nhà điều hành chính sách và nhà quản trị ngân hàng liên quan đến quy mô hoạt động của ngân hàng để góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh ngân hàng.

Luận văn này vừa có ý nghĩa đóng góp cho thực tiễn, vừa đóng góp cho học thuật. Về phía thực tiễn, nó cho thấy kết quả của diễn biến gia tăng quy mô ngân hàng trong những năm vừa qua theo chính sách và chủ trương nhà nước. Đồng thời về phía học thuật, nó đưa ra kết luận cụ thể về tác động của quy mô đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu.

TÓM TẮT: Định Hướng Marketing Quan Hệ Tác Động Đến Hiệu Quả Kinh Doanh Của Khách Hàng Trong Ngành Logistics Việt Nam

 Việc điều chỉnh hoạt động dịch vụ logistics phù hợp với nhu cầu của khách hàng thông qua những giải pháp duy trì tập trung vào việc đo lường chất lượng hoạt động dịch vụ Logistics, đồng thời xúc tiến kiểm tra hiệu quả logistics là việc làm thiết thực từ các công ty logistics. Trước đây việc quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức như tạo ra sự hợp nhất trong tổ chức ở những công ty cung cấp dịch vụ logistics thường bị xem nhẹ. Việc nuôi dưỡng duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistic và khách hàng sử dụng chưa được chú trọng đầu tư. (Mẫu Tóm Tắt luận văn ngành Tài chính ngân hàng)

Ngày nay chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong nghành logistics phải chú trọng đến việc nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm giữ chân và phát triển khách hàng bằng chính chất lượng dịch vụ do mình cung cấp, tạo dựng niềm tin cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ, đồng thời phải cho khách hàng thấy được khi sử dụng dịch vụ logistics từ các doanh nghiệp cung cấp thì hiệu quả kinh doanh của chính khách hàng cũng tăng lên.

Tiến hành nghiên cứu định lượng sơ bộ với một mẫu 78 công ty và cá nhân có liên quan đến sử dụng dịch vụ logistics để đánh giá sơ bộ thang đo và nghiên cứu chính thức với mẫu 187 trường hợp để kiểm định các mô hình thang đo và mô hình lý thuyết. (Mẫu Tóm Tắt luận văn ngành Tài chính ngân hàng)

Kết quả kiểm định cho thấy mô hình lý thuyết phù hợp với thông tin thị trường và giả thuyết đều được chấp nhận. Cụ thể có năm yếu tố chính trong thang đo Định hướng mối quan hệ marketing tạo nên chất lượng dịch vụ logistics. Trong đó yếu tố Niềm tin tác động nhiều nhất đến chất lượng dịch vụ logistics.

Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung lý thuyết Định hướng marketing quan hệ thông qua mô hình RMO tại thị trường Việt Nam để giúp các nhà quản trị hiểu hơn về các thành phần của Định hướng marketing quan hệ. Điều này cũng đồng nghĩa nhà cung cấp dịch vụ logistics có được một lượng khách hàng ổn định tạo điều kiện cho doanh nghiệp đứng vững trên thị trường, mở rộng thị phần cạnh tranh.

TÓM TẮT: Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty (Mẫu Tóm Tắt luận văn ngành Tài chính ngân hàng)

 Hiệu quả kinh doanh là công cụ hữu hiệu để các nhà quản trị doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản trị kinh doanh của mình. Mục đích của khóa luận này là đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lương Thực Nam Trung Bộ Chi Nhánh Khánh Hòa. Từ đó, đề xuất “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lương Thực Nam Trung Bộ Chi Nhánh Khánh Hòa”.

Trong để tài nghiên cứu đã áp dụng lý thuyết về hiệu quả kinh doanh và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp, nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động, nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định, lưu động , các hệ số tài chính. (Mẫu Tóm Tắt luận văn ngành Tài chính ngân hàng)

Kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn 2018 – 2020 cho thấy được hiệu quả hoạt động của công ty đang chịu các ảnh hưởng rất lớn từ việc các tác nhân bên ngoài và bên trong. Sau khi nghiên cứu rõ về tình hình công ty thì thể hiện rõ các vấn đề còn tồn động như: việc sử dụng vốn, sử dụng nguồn nhân lực, các loại chi phí và việc giới thiệu sản phẩm. Trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562