Ý Nghĩa Của Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Về Chứng Cứ

Luận Văn Thạc Sĩ Về Luật

Luận Văn Thạc Sĩ Luật về Ý Nghĩa Của Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Về Chứng Cứ. Tài liệu này được Luận văn Panda sưu tầm từ nhiều nguồn luận văn thạc sĩ đạt điểm cao của các công trình học viên khóa trước. Hy vọng với nội dung bài viết Ý Nghĩa Của Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Về Chứng Cứ. Sẽ hỗ trợ cho các bạn học viên đang làm Luận văn thạc sĩ ngành Luật có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Luật về Ý Nghĩa Của Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Về Chứng Cứ, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành Luật chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 999 + Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Luật

1. Ý nghĩa của chứng cứ trong tố tụng dân sự

Bàn về ý nghĩa của chứng cứ, ông Coulon là Chánh tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng Paris Pháp đã khẳng định: “Nếu khẳng dịnh một điều gì đó mà không đưa ra được chứng cứ thì có nghĩa là chẳng có gì để mà khẳng định cả” hay “pháp luật mà không có chứng cứ thì chẳng có nghĩa gì cả nhưng chứng cứ dù không có pháp luật vẫn có tất cả ý nghĩa của nó.”[36, tr.27] Qua nghiên cứu cho thấy, trong giải quyết vụ việc dân sự chứng cứ có rất nhiều ý nghĩa.

Chứng cứ trước hết có ý nghĩa giúp Tòa án xác định, làm rõ được các sự kiện, tình tiết của vụ việc dân sự, bảo đảm việc giải quyết đúng đắn các vụ việc dân sự. Xét cả dưới góc độ lý luận và thực tiễn thì chứng cứ vẫn là phương tiện duy nhất để Tòa ánxác định các sự kiện, tình tiết của vụ việc dân sự. Thông qua hoạt động chứng minh trong việc sử dụng chứng cứ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân biết và nhận thức rõ được các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự được giải quyết.

Trên thực tế, có thể có trường hợp Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân giải quyết vụ việc dân sự có thể ngẫu nhiên biết được một sự kiện, tình tiết nào đó của vụ việc dân sự. Tuy nhiên, họ không thể sử dụng hiểu biết này vào việc giải quyết đúng vụ việc dân sự, trừ trường hợp đó là những sự kiện, tình tiết mà mọi người đều biết. Trong trường hợp này, để loại trừ khả năng Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân không cho tiến hành xác định đầy đủ chứng cứ nên có thể kết luận sai hoặc có kết luận trước về vụ việc dân sự thì Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân không được tiến hành tố tụng giải quyết vụ việc dân sự đó và có thể được lấy lời khai với tư cách là người làm chứng.

Cho dù Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân giải quyết vụ việc dân sự có thể biết được một sự kiện, tình tiết nào đó của vụ việc dân sự thì để giải quyết đúng được vụ việc dân sự vẫn phải tiến hành các hoạt động chứng minh xác định và sử dụng chứng cứ để làm rõ vụ việc dân sự. Ngoài ra, cũng có trường hợp một tình tiết, sự kiện liên quan đến vụ việc dân sự được Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân chứng kiến diễn ra ngay ở tại phiên toà.

Tình tiết, sự kiện này có thể là tình tiết, sự kiện pháp lý mà sự phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật giữa các bên đương sự liên quan đến nó như sự kiện bị đơn trả cho nguyên đơn một số tiền đã vay ở tại phiên toà trong vụ việc dân sự đòi tiền cho vay. Do nó đã diễn ra ngay ở tại phiên toà, Toà án và mọi người đã trực tiếp chứng kiến đã rõ nên không phải chứng minh. Song đây cũng chỉ là trường hợp cá biệt còn lại đa số các các sự kiện, tình tiết của vụ việc dân sự muốn làm rõ, muốn nhận thức được thì Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân đều phải cho chứng minh thông qua việc sử dụng các chứng cứ. Như vậy, đối với Tòa án nhờ chứng cứ có thể tái hiện được bức tranh vụ việc dân sự để giải quyết đúng vụ việc dân sự.

Đối với các đương sự, chứng cứ là vấn đề rất quan trọng để các đương sự đưa ra yêu cầu, làm rõ cơ sở của yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trên cơ sở đó thuyết phục Toà án bảo vệquyền, lợi ích hợp pháp của họ. Trước Toà án, nếu đương sự không có chứng cứ để chứng minh được sự tồn tại quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì quyền và lợi ích hợp pháp của họ có thể sẽ không được Toà án bảo vệ.

Vì trên nguyên tắc nghĩa vụ chứng minh thuộc về đương sự, theo đó đương sự có nghĩa vụ phải cung cấp các chứng cứ cho Tòa án. Trên thực tế, các Toà án cũng có thể có sai lầm trong việc thu thập chứng cứ để xác định các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự như thu thập không đúng hoặc không đủ để làm sáng tỏ được các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự. Điều này, một mặt dẫn đến việc giải quyết vụ việc dân sự không đúng với sự thật, mặt khác làm cho đương sự không bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Do vậy, chứng cứ không chỉ có ý nghĩa làm cho việc giải quyết vụ việc dân sự của Toà án được đúng đắn mà còn có ý nghĩa bảo đảm cho đương sự bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình trước Toà án.

Trên đây là đề tài Luận Văn ngành Luật: Ý Nghĩa Của Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Về Chứng Cứ. Để hoàn thiện bài Luận văn thạc sĩ ngành Luật về Ý Nghĩa Của Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Về Chứng Cứ. được hoàn thiện hơn, thì các bạn tham khảo thêm nội dung dưới đây của bài viết bao gồm Cơ sở pháp luật tố tụng dân sự quy định về chứng cứ của luận văn. Ngoài ra, các bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài, hoặc chưa làm được đề cương và bài luận văn thạc sĩ của mình. Thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê luận văn thạc sĩ và quy trình làm luận văn thạc sĩ tại đây.

===>>> Dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ ngành Luật

2. Cơ sở pháp luật tố tụng dân sự quy định về chứng cứ

Chủ nghĩa Mác – Lê Nin cho rằng, nhận thức là sự phản ánh thế giới khách quan. Nhiệm vụ của nhận thức là đạt đến chân lý hay đạt đến sự phản ánh chính xác những sự vật, hiện tượng của tự nhiên và xã hội tồn tại bên ngoài với ý thức và sự phản ánh đó. Để nhận thức được các tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự, Tòa án phải dựa vào các chứng cứ, bởi như đã nêu trên chứng cứ là những thông tin, tình tiết, sự kiện để xác định sự thật khách quan của vụ việc dân sự hay nó chính là cơ sở để nhận thức vụ việc dân sự. Nếu thiếu một trong các chứng cứ thì ở bất kỳ vụ việc dân sự nào Tòa án cũng không thể giải quyết đúng bản chất vụ việc.

Tuy nhiên, để sử dụng các chứng cứ giải quyết vụ việc dân sự thì phải qua quá trình chứng minh bao gồm các hoạt động cung cấp, thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ. Quá trình này được tiến hành trong bối cảnh rất phức tạp là có sự mâu thuẫn về quyền lợi giữa các bên đương sự. Về nguyên tắc, trong tố tụng dân sự các đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ cho Tòa án để chứng minh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy vậy, thông thường đương sự chỉ cung cấp cho Tòa án các chứng cứ có lợi cho mình còn những chứng cứ không có lợi cho mình thì các đương sự sự không cung cấp cho Tòa án, thậm chí còn tìm cách tiêu hủy chúng.

Mặt khác, việc thu thập, nghiên cứu, đánh giá, sử dụng, bảo quản và bảo vệ chứng cứ của Tòa án cũng không mấy đơn giản, thậm chí có những trường hợp khi tiến hành các chủ thể tố tụng còn gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Thực tế đã cho thấy có không ít những trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức lưu giữ, quản lý chứng cứ không chịu cung cấp cho đương sự và cả Tòa án mặc dù Tòa án đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết do pháp luật quy định. Đối với việc nghiên cứu, đánh giá chứng cứ thì phụ thuộc rất lớn vào hoạt động tư duy của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân và những người tham gia tố tụng nên bị chi phối rất nhiều bởi khả năng nhận thức, phân tích, đánh giá chứng cứ và sự tham gia tố tụng của họ có khách quan hay không.

Đặc biệt, đối với những vụ án có nhiều chứng cứ gián tiếp thì việc xem xét đánh giá chứng cứ lại càng phức tạp hơn, bởi giá trị chứng minh của chứng cứ gián tiếp không phải do bản thân mình nó quyết định mà phụ thuộc vào hệ thống các chứng cứ và mối liên hệ của chúng với các chứng cứ trong hệ thống ấy. Pháp luật tố tụng dân sự là một phương tiện bảo đảm thực tế cho các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Từ thực tế đó, yêu cầu đặt ra là pháp luật tố tụng dân sự phải điều chỉnh tất cả các quan hệ nảy sinh xung quanh vấn đề chứng cứ để bảo đảm đạt được mục đích sử dụng chứng cứ trong Tố tụng dân sự.

Ngoài ra, trong Tố tụng dân sự Tòa án là người đại diện và người thực thi công lý. Việt nam Ngoài nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ních hợp pháp của đương sự, Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Việc thực thi công lý của Tòa án trong Tố tụng dân sự gắn liền với những cơ chế xét xử do pháp luật quy định. Chứng cứ là một trong những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của Tố tụng dân sự. Để bảo đảm các Tòa án thực hiện được nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong Tố tụng dân sự thì pháp luật tố tụng dân sự phải quy định các vấn đề về chứng cứ.

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm cho nhiều bạn học viên đang tìm kiếm tài liệu luận văn thạc sĩ chuyên ngành Luật, và những tài liệu liên quan đến luận văn thạc sĩ ngành Luật về Ý Nghĩa Của Chứng Cứ Trong Tố Tụng Dân Sự Về Chứng Cứ, Luận văn Panda có chia sẻ nhiều tài liệu luận văn ngành luật chọn lọc, nhằm hỗ trợ các bạn học viên đang làm luận văn được tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo nhiều bài luận văn tại đây.

===>>> KHO 99 + Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tố Tụng Hình Sự

DOWNLOAD FILE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562